Зерновоз

Ботанічна характеристика.
Рід пшениці Triticum L. поліморфний за видовим складом. У спеціальній літературі наводиться характеристика 28 її видів.
Види пшениці за кількістю хромосом у соматичних клітинах поділяються на 4 генетичні групи :
1 — диплоїдні (2n-14) — однозернянка культурна (Tr. mоnососсum L.), однозернянка дика (7r. aegilopoides Link.) та ін.;
2 — тетраплоїдні (2n-28) — пшениця тверда (Tr. durum Dest.), польська (Tr. polonicum L), карталінська, або перська (Tr. cartalicum Nevski, Tr. persicum Vav.), тургідум, або англійська (Тг. turgidum L.), Тимофєєва, або Зандурі (Tr. Timopheevi Zhuk.), полба, або культурна двозернянка (Tr. Dicoccum Shueb.), та ін.;
3 — гексаплоїдні (2n-42) — пшениця м’яка (Tr. aestivum L.), пшениця Маха (Tr. Macha et. men. Deky), спельта (Tr. spelta L.), карликова (Tr. compactum Host.), круглозерна (Tr. sphaerococcum Pers.) та ін.;
4 — октаплоїдні (2n-56) — пшениця грибобійна (Tr. fungicldum Zhuk.).